what does the name jeffrey mean in greek how long to reheat shrimp microwave how to burn a cd using windows how to close background apps on iphone 8 plus how to make your wishes come true instantly

Ne besojmë se "nëse mund të imagjinohet,
mund ndërtohet."

Ekipi ynë ofron ekspertizë dhe largpamësi për të ndihmuar në një projekt nga fillimi deri në përfundim.

Aktivitetet tona kryesore janë: Ndërtimi i lartë dhe ndërtimi i ulët si në vijim: ndërtimi, rrugëve, kanalizimeve, ujësjellësve, objekteve afariste dhe banesore, shkollave etj.

Shërbime ekskluzive

Në kuadër të veprimtarisë së ndërmarrjes funksionojnë edhe këto segmente te prodhimit:

Mirusha Company

Ne do të bëjmë realitet ëndrrat tuaja

Siguroim zgjidhje për ndërtim që
nga viti 2007

Shiko Historikun

Nëse jeni të interesuar, ju lutemi na kontaktoni në Tel: +383 45 333 332