Ne besojmë se "nëse mund të imagjinohet,
mund ndërtohet."

Ekipi ynë ofron ekspertizë dhe largpamësi për të ndihmuar në një projekt nga fillimi deri në përfundim.

Aktivitetet tona kryesore janë: Ndërtimi i lartë dhe ndërtimi i ulët si në vijim: ndërtimi, rrugëve, kanalizimeve, ujësjellësve, objekteve afariste dhe banesore, shkollave etj.

Shërbime ekskluzive

Në kuadër të veprimtarisë së ndërmarrjes funksionojnë edhe këto segmente te prodhimit:

Mirusha Company

Ne do të bëjmë realitet ëndrrat tuaja

Siguroim zgjidhje për ndërtim që
nga viti 2007

Shiko Historikun

Nëse jeni të interesuar, ju lutemi na kontaktoni në Tel: +383 45 333 332