Shërbimet

Gurëthyesi

Gurëthyesi në të cilin bëhet eksploatimi dhe seperimi i gurit gëlqeror dhe prodhimi i fraksioneve te ndryshme të gurrit gëlqeror për ndërtim.

Më shumë
Fabrika e llaqeve

Fabrika e llaqeve e cila bën prodhimin e llaqeve dhe ngjitësve të të gjitha llojeve për ndërtimtari.

Më Shumë
Fabrika për prodhimin e betonit

Fabrika për prodhimin e betonit të llojeve të ndryshme për ndërtimtari.

Më Shumë
Fabrika për prodhimin e Asfalltit

Fabrika për prodhimin e asfalltit të rrug të ndryshme. Bëjm shtrimin e asfallteve edhe mirëmbajtjen e tyre

Më Shumë